Разведка Добыча КазМунайГаз

Открытые тендерыУважаемые потенциальные поставщики!

Настоящим  сообщаем Вам, что с 1 августа 2011 года раздел закупок

АО «РД «КазМунайГаз» будет размещаться на новом сайте zakup.kmgep.kz

Приносим свои извинения за доставленные неудобства!

28 июля, 2011тендер по закупкам услуг на 12.08.2011г. в 11-00 мин.

АО «РД «КазМунайГаз» (010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, tender@kmgep.kz, корпоративный веб-сайт www. kmgep. kz) приглашает заинтересованных потенциальных поставщиков для участия в открытом тендере по закупкам услуг по лоту №1 «Транспортные услуги спецтехникой» (далее — тендер).

Место оказания услуг: — г. Жанаозен, ПФ «Озенмунайгаз».

Сроки оказания услуг: до 31.12.2011 год.

Объем и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Тендерную документацию можно получить в срок до 11.00 час. 11 августа 2011 года включительно на корпоративном веб-сайте www. kmgep. kz или по адресу: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, 7-й этаж, каб. №701А, с 09-00 до 18-30 час. (перерыв с 13-00 час. до 14-30 час.) после предоставления:

— сведений о полном наименовании потенциального поставщика, местонахождении и контактных телефонах;

— документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика, оформленного надлежащим образом, на получение копии тендерной документации.

Тендерная документация предоставляется на безвозмездной основе.

Заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками по адресу: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, 7-й этаж, каб. №701А, с 09-00 до 18-30 час. (перерыв с 13-00 час. до 14-30 час.).

Окончательный срок представления заявок на участие в тендере до 10.00 час. 12 августа 2011 года.

Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 11.00 час. 12 августа 2011 года, по следующему адресу: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, 7-й этаж, каб. №701Б.

Все затраты связанные с подготовкой тендерной заявки относятся на счет потенциального поставщика.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8(7172)977522 по техническим вопросам, 8(7172)977546 по вопросам тендерной документации, 8(7172)977547 по вопросам получения тендерной документации.

 

 

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік Қазақстан Республикасы, телефон 97-79-50, tender@kmgep.kz., Астана қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 17, СТН 620 100 210 124, БИК 195 301 603, е/ш 026 467 396 Астана қаласының «Халық Банкі" АҚ, www. kmgep. kz коропративтік сайты (бұдан әрі - Қоғам) мүдделі ықтимал ұсынушыларды №1 «Қоғамның өндірістік-шаруашылық қызметіне кейін ықпал етуін бағалай отырып жер қойнауын пайдалану мен экологияға және нормативтік актілер мен оларға енгізілетін түзетулердің жобаларына құқықтық талдау жасау саласындағы заң жобасы қызметін алып жүру жөніндегі заңгерлік консультациялық қызметтер көрсету» қызмет көрсетулерді сатып алу жөніндегі ашық тендерге (бұдан әрі - тендер) қатысуға шақырады:

Қызмет көрсетілетін жер — Жанаөзен қ. «Өзенмұнайгаз» ӨФ.

Қызмет көрсетудің мерзімі - 2011 жылдын 31 желтоқсанына дейін.

Ауқымы мен егжейлі-тегжейлі ерекшелігі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттаманы:

—  ықтимал ұсынушының толық атауы, орналасқан жері және байланыс телефондары туралы мәліметтерді;

—  ықтимал ұсынушы өкілінің тендерлік құжаттамалардың көшірмелерін алуға лайықты тұрғыда ресімделген құжатпен расталған өкілеттілігін ұсынғанан кейін 2011 жылдың 11 тамызын қоса алғанда сағат 11.00-ге дейін мерзімде www. kmgep. kz корпоративтік веб-сайтынан немесе инд. 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 17 мекен-жайы бойынша сағат 09.00-ден 18.30-ға (үзіліс сағат 13-00-ден 14-30-ға дейін) дейін алуға болады.

Тендерлік құжаттама тегін негізде ұсынылады.

Ықтимал қатысушылар конвертке салынып желімделген тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді инд. 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 17, 701-кабинет мекен-жайы бойынша сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін (үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін) ұсынады (жібереді).

Тендерлік өтінім берудің соңғы мерзімі 2011 жылдың 12 тамызы, сағат 10.00-ға дейін.

Тендерлік өтінімдері бар конверттер инд. 060002, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 17, 701а кабинет мекен-жайы бойынша 2011 жылдың 12 тамызда сағат 11.00-де ашылады.

Тендерлік өтінімдерді дайындаумен байланысты барлық шығындар ықтимал ұсынушының есебіне жатады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефондар бойынша алуға болады:

техникалық мәселелер бойынша — 8 (7172) 97-75-22;

тендерлік құжаттама мәселелері бойынша — 8 (7172) 97-75-46;

тендерлік құжаттаманы алу мәселелері бойынша — 8 (7172) 97-75-47.Если вы зарегистрированы в данном тендере, просим Вас авторизироваться.      

Логин
Пароль

назад